Zoek de boeien

Op zee staan er geen verkeerslichten, zijn er geen witte lijnen of verkeersborden zoals we die kennen in het autoverkeer.
Toch kent ook het water zijn wegmarkeringen, waarschuwingssignalen en wegwijzers.

VLOOT, de reder van de overheid, bebakent de vaarwegen op de Noordzee en in het Scheldegebied.
Om de vaarweg aan te duiden, plaatst VLOOT boeien op bepaalde plaatsen door middel van speciale vaartuigen.
De boeienleggers ZEETIJGER (Noordzee) en ZEESCHELDE (Scheldegebied) zijn uitgerust met een kraan om op een efficiënte wijze boeien uit het water te nemen of in het water te leggen.

LATERALE BOEIEN

Laterale boeien duiden een vaargeul of begrensd vaarwater aan.
Ze zijn steeds rood of groen gekleurd.
Latterale boeien zijn genummerd en de nummering loopt op naarmate men een haven nadert of een rivier opvaart.
De boeien aan stuurboordzijde zijn oneven genummerd.
De boeien aan bakboordzijde zijn even genummerd.

KARDINALE BOEIEN

Kardinale boeien duiden ondieptes of obstakels aan, zoals wrakken, bochten, kruispunten of splitsingen in vaargeulen.
Het woord kardinaal verwijst naar het gebruik van de hoofdwindrichtingen van het kompas.
De boeien zijn steeds geel en zwart gekleurd.

NOORD OOST ZUID WEST
Zwart-Geel Zwart-Geel-Zwart Geel-Zwart Geel-Zwart-Geel
Punten naar boven Punten van elkaar Punten naar beneden Punten naar elkaar
Boei_Kardinaal_Noord Boei_Kardinaal_Oost Boei_Kardinaal_Zuid Boei_Kardinaal_West
BOEI MARKERING VEILIG VAARWATER

Een markering voor veilig vaarwater geeft aan dat rond de boei alle wateren veilig navigeerbaar zijn.
Deze boeien dragen rood-witte verticale strepen en een bol als topteken.

BOEI SPECIALE BETONNING

Deze boeien helpen in eerste instantie niet bij het navigeren.
Ze duiden speciale zones of elementen aan die op zeekaarten zijn weergegeven, zoals oceanografische meetboeien, militaire oefenzones, dumpingzones, kabels en recreatiezones. De kleine gele yachttonnen die tijdens de zomer het strandwater afschermen voor plezierjachten en gemakkelijk waarneembaar zijn vanop het strand, zijn een goed voorbeeld van dit type boei.
Speciale boeien zijn geel gekleurd een dragen een liggend geel kruis als topteken.

BOEI GEÏSOLEERD GEVAAR

Een geïsoleerd gevaar is een gevaar van beperkte omvang, dat aan alle zijden omgeven is door navigeerbare en veilige waters.
Deze boeien zijn rood-zwart gekleurd en dragen twee bollen als topteken.

ZEETIJGER
Zeetijger_001