De Scheepvaartschool

De Scheepvaartschool is een unieke school waar je terecht kan voor een opleiding in de binnenvaart, de zeevaart en de beperkte kustvaart.

Je haalt er je diploma secundair onderwijs op de meest avontuurlijke wijze.

De opleidingen die De Scheepvaartschool aanbiedt, sluiten aan bij alle nationale en internationale richtlijnen.

In de afdeling Rijn- en Binnenvaart krijg je vanaf het 4de middelbaar een dienstboekje.
Daarin worden je vaardagen genoteerd.
Hierdoor haal je sneller een stuurbrevet, een Rijnschipperspatent of het ticket stuurman ter beperkte kustvaart.

De Scheepvaartschool organiseert volgende opleidingen in het secundair onderwijs:

  • Maritieme Technieken DEK
  • Maritieme Technieken MOTOREN
  • Rijn- en Binnenvaart
  • Duaal Leren Binnenvaart

Via een specialisatiejaar breid je je opleiding tot binnenschipper uit met de mogelijkheid om aan Beperkte Kustvaart te doen.

Maritieme Technieken DEK
Duaal Leren Binnenvaart
Maritieme Technieken MOTOREN
Rijn- en Binnenvaart
Campus Leerhaven

De Scheepvaartschool
Gloriantlaan 75
2050 Antwerpen
Tel 03/5709730
info@descheepvaartschool.be
www.descheepvaartschool.be