Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust zorgt voor een veilig en vlot scheepvaartverkeer, het kustzonebeheer en de hydrografische en hydro meteorologische dienstverlening.

Het agentschap MDK telt vier operationele afdelingen en een Stafdienst.

VLOOT
VLOOT_Wandelaar
KUST
Afdeling Kust
SCHEEPVAARTBEGELEIDING
Afdeling Scheepvaartbegeleiding

Agentschap MDK
Koning Albert II-laan 20/5
1000 Brussel
www.agentschapmdk.be